Urgammel iso standard

Tor Arne Dahl Tor-Arne.Dahl at jbi.hio.no
Man 21. Des 2009 15:34:12 CET


Hei,

Vedlagt finner dere utkast til svarbrevet til Helene H. Svihus, 
Sølvberget. Hun etterspurte støtte for UTF-8 i NorZIGs Z39.50-profil, og 
saken ble drøftet på NorZIG-møtet 22. oktober (se, 
<http://www.norzig.no/referat-20091022.html>, Sak 3).

Jeg setter en frist til fredag 5. januar 2010 for kommentarer, som kan 
sendes til meg.

Jeg vil samtidig ønske god jul og godt nytt år til alle i NorZIG!


Tor

--- [ E-post start ] ---

Hei,

On 10.08.2009 13:13, Helene H Svihus wrote:
> Hei ,
> 
> Søk via z39.50
> 
> Vi har i flere år hatt problemer med import av katalogposter fra 
> bibliofil bibliotek. Dette dreier seg om poster med spesialtegn, diakriter.
> 
> Problemet består i at både Aleph og bibliofil bibliotek internt støtter 
> unicode tegnsettet (UTF8) MENS de leverer postene i den gamle iso 8859-1 
> standarden. Dermed klarer
> vi ikke importere fullstendige poster.
> 
> Dette håper vi dere kan gjøre noe med!
> 
> Ta kontakt med undertegnede om noe av det jeg har skrevet er uklart
> 
> Med vennlig hilsen
> Helene H Svihus
> Systemansvarlig
> Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus

NorZIG diskuterte denne saken på sitt møte 22. oktober 2009. Jeg har 
gitt en muntlig oppsummering i en telefonsamtale etter møtet, men vil 
likevel gi en skriftlig tilbakemelding om det vi kom fram til på møtet.

NorZIGs Z39.50-profil (<http://www.norzig.no/profiles/profile2.1.html>) 
ble utviklet før UTF-8 fikk stor utbredelse. Det er årsaken til at ISO 
8859-1:1998 Latin-1 er det valgte tegnsettet under punkt A (Common 
Requirements).

I teorien kan vi endre dette til UTF-8, men det skaper praktiske 
problemer for interoperabiliteten mellom norske biblioteker. Årsaken er 
at Z39.50-programvaren i norske biblitoeksystemer ble utviklet parallelt 
med arbeidet med NorZIGs Z39.50-profil, og derfor også før UTF-8 ble 
dominerende.

På møtet var vi usikre om Z39.50-protokollen og ISO 2709 (MARC-formatet 
som brukes ved datautveksling) i det hele tatt var forenlig med UTF-8, 
men det har vi funnet ut at den er. Koha, Library of Congress og 
WorldCat er eksempler på det. Likevel anser NorZIG at det vil være store 
kostnader med oppgradering av den norske Z39.50-programvaren for å 
støtte UTF-8. Det er så mange avhengigheter mellom komponenter at det er 
vanskelig å estimere utviklingstid, og oppgraderingen er risikabel av 
samme årsak.

NorZIG vil derfor foreløpig anbefale at kunder av norske 
biblioteksystemer etterspør SRU-støtte hos sine leverandører, ettersom 
NorZIGs SRU-profil har støtte for UTF-8 (se 
<http://www.norzig.no/sru/profile/1.0/>). SRU har samme 
anvendelsesområde som Z39.50, og den norske SRU-profilen er utviklet med 
tanke på å støtte samme søk som er mulig i NorZIGs Z39.50-profil.

NorZIG anser at denne saken ikke er ferdigbehandlet, og vi kommer til å 
ta den opp også på framtidige møter.


Vennlig hilsen

Tor Arne Dahl
NorZIG

--- [ E-post slutt ] ---

-- 
Tor Arne Dahl
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list