SV: NorZIG Z39.50 Profile: Ønske om utvidelse av mulighetene i 996 (native record uri)

Torstein Tjelta Torstein.Tjelta at nb.no
Tor 13. Sep 2007 14:51:58 CEST


Hører ikke dette hjemme på presentasjons-siden? En web-gateway eller lignende er vel interessert i å presentere alle eller ingen lokale visninger i nytt vindu?

Torstein 

> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: owner-norzig at bibsyst.no Æmailto:owner-norzig at bibsyst.noÅ 
> På vegne av Ola Thori Kogstad
> Sendt: 13. september 2007 14:34
> Til: norzig at bibsyst.no
> Kopi: Odd Arne Jensen
> Emne: NorZIG Z39.50 Profile: Ønske om utvidelse av 
> mulighetene i 996 (native record uri)
> 
> 
> Det har dukket opp et ønske om å kunne spesifisere at url til lokal
> postvisning skal åpnes i et nytt vindu.
> 
> Er det forenlig med god skikk å bake slike ønsker inn i selve
> NorZIG-profilen? Ønsker vi å gjøre det?
> 
> Hvis så, kan vi tenke oss å foreslå at denne informasjonen taes med
> i et frivillig delfelt, f.eks. 996$t. Innholdet vil være
> html-attributtet target. HTML 4 har fire forhåndsdefinerte targets:
> _blank  (the target URL will open in a new window)
> _parent ( the target URL will open in the parent frameset)
> _self ( the target URL will open in the same frame as it was clicked)
> _top (the target URL will open in the full body of the window)
>  
> Av disse er det i hovedsak "_blank" som er interessant, og som vil
> åpne et nytt vindu.
> 
> Delfeltet er frivillig for server, og det er fritt opp til klienten å
> velge å forholde seg til denne informasjonen dersom den finnes.
> 
> 
> 
> Ola
> 
> -- 
> --------------------------------------------------------------------
> Ola Thori Kogstad    ola at bibsyst.no     Tlf: +47 33 11 68 00
> Bibliotek-Systemer As  N-3250 Larvik, Norway Fax: +47 33 11 68 22 
> 
> -
> !-------------------------------------------------------------
> ----------------!
> ! NorZIG, arkivert p http://www.bibsyst.no/norzig/     
>       !
> !-------------------------------------------------------------
> ----------------!
> 
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list