NorZIG Z39.50 Profile: Ønske om utvidelse avmulighetene i 996 (native record uri)

Ole Husby ole.husby at bibsys.no
Tor 13. Sep 2007 14:51:23 CEST


Ola,

I utgangspunktet er jeg svært skeptisk til forslaget, fordi det
blander inn grensesnittspesifikke finesser i søkeprotokollen.
Egentlig har vi vel gått et lite skritt på denne veien ved i det
hele tatt å ta med 996, men jeg synes ikke vi skal gå lenger!

Ole

Ola Thori Kogstad wrote:
> Det har dukket opp et ønske om å kunne spesifisere at url til lokal
> postvisning skal åpnes i et nytt vindu.
> 
> Er det forenlig med god skikk å bake slike ønsker inn i selve
> NorZIG-profilen? Ønsker vi å gjøre det?
> 
> Hvis så, kan vi tenke oss å foreslå at denne informasjonen taes med
> i et frivillig delfelt, f.eks. 996$t. Innholdet vil være
> html-attributtet target. HTML 4 har fire forhåndsdefinerte targets:
> _blank  (the target URL will open in a new window)
> _parent ( the target URL will open in the parent frameset)
> _self ( the target URL will open in the same frame as it was clicked)
> _top (the target URL will open in the full body of the window)
>  
> Av disse er det i hovedsak "_blank" som er interessant, og som vil
> åpne et nytt vindu.
> 
> Delfeltet er frivillig for server, og det er fritt opp til klienten å
> velge å forholde seg til denne informasjonen dersom den finnes.
> 
> 
> 
> Ola
> 

-- 
  ___________________________________________________
  ø                          ø
  ø Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work) ø
  ø ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM) ø
  ø BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home) ø
  ø NO-7491 Trondheim                 ø
  ø N o r w a y         http://www.bibsys.no/ ø
  ø___________________________________________________ø
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list