SV: SRU vs. SRW

Oddrun Ohren Oddrun.Ohren at abm-utvikling.no
Tir 19. Jun 2007 11:39:49 CEST


Hei,

Takk for raskt svar! 

Som Ole sier, hadde det vært fint å også fått en kommentar fra Tor Arne Dahl, spesielt når det gjelder den norske profilen (og hva vi børe kreve av en tilbyder i anledning denne), men også generelt mht å prioritere SRU før SRW.

Vet at det er eksamenstid ved JBI, men håper du har tid til å svare før sommeren likevel!

Mvh

Oddrun Pauline Ohren
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Postbox 8145 Dep
N-0033 Oslo
Tel.: +47 23117551, Mobil: +47 99699450

 
 

> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Ole Husby Æmailto:ole.husby at bibsys.noÅ 
> Sendt: 14. juni 2007 13:33
> Til: Oddrun Ohren
> Kopi: norzig at bibsyst.no; emneportal at deichman.no; Tor Arne Dahl
> Emne: Re: SRU vs. SRW
> 
> 
> Oddrun,
> 
> Jeg svarer deg i egenskap av NorZIG-koordinator - ikke fordi 
> det nødvendigvis er jeg som vet mest om dette!
> 
> Se kommentarer innskutt nedenfor!
> 
> Ole
> 
> Oddrun Ohren wrote:
> > Hei,
> > 
> > Som dere kanskje vet er vi i Norsk Digitalt bibliotek i 
> ferd med å utvikle et verktøy for emneportalutvikling. Vi har 
> opprinnelig satt som krav at verktøyet skal støtte SRU/SRW 
> både på tjener- og klientsiden, dvs. portalene laget vha 
> dette verktøyet skal kunne søke så vel som søkes i via disse 
> protokollene. 
> > 
> > Nå har det etter hvert blitt klart at SRU- og SRW-støtte 
> har hver sin pris knyttet til seg, og våre finansielle midler 
> er ikke uendelige. Vi lurer nå på om SRW kanskje ikke er 
> nødvendig på dette stadiet. Har en sterk følelse av at det er 
> SRU som er mest utbredt, og at dette kanskje er nok i første 
> omgang. Stemmer det?
> 
> Ja, jeg synes det er fornuftig å prioritere SRU foran SRW, fordi:
> 
> - SRW er nok mindre utbredt
> - En SRU-implementasjon er "mer enn halvveis" til SRW. Det går an å si
>  at SRW er bare et ekstra kommunikasjonslag man legger utenpå SRU.
>  Det kan gjøres seinere.
> 
> > Ser også at Norzig/Tor Arne Dahl har draftet en norsk 
> SRU-profil. Bør vi kreve at den norske varianten støttes (er 
> den eventuelt klar til å tas i bruk?), eller er det nok å 
> holde seg til basisprofilen? 
> 
> Ja, jeg støtter tanken om å kreve støtte for NorZIG-profil.
> Problemet her er at denne ikke er ferdig. Foreliggende draft 
> kan gjerne brukes som en anbefaling, men ikke som et krav. 
> Jeg tror ikke vi vil ha en norsk profil ferdig før på neste 
> NorZIG-møte, som holdes 10. oktober.
> 
> > Har dere oversikt over norske og nordiske SRU- og 
> SRW-tjenester? I så fall er vi svært interessert i å få dette.
> 
> Jeg har ingen oversikt over dette, men utfordrer andre på 
> denne epostlista til å bidra med informasjon, spesielt Tor Arne Dahl!
> Tror neppe det finnes særlig mange i Norge.
> 
> > Håper dere kan hjelpe oss med spørsmålene ovenfor, På forhånd takk!
> > 
> > Mvh
> > 
> > Oddrun Pauline Ohren
> > 
> > ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 
> > Norwegian Archive, Library and Museum Authority Postbox 8145 Dep
> > N-0033 Oslo
> > Tel: +47-23117551/+47-99699450
> > Fax:+47-23117501
> > www.abm-utvikling.no <http://www.abm-utvikling.no/> 
> > oddrun.ohren at abm-utvikling.no
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> ----------------------------------------------------------------------
> > --
> > 
> > Hei,
> > 
> > Som dere kanskje vet er vi i Norsk Digitalt bibliotek i ferd med å 
> > utvikle et verktøy for emneportalutvikling. Vi har opprinnelig satt 
> > som krav at verktøyet skal støtte SRU/SRW både på tjener- og 
> > klientsiden, dvs. portalene laget vha dette verktøyet skal 
> kunne *søke* så vel som *søkes i* via disse protokollene.
> > 
> > Nå har det etter hvert blitt klart at SRU- og SRW-støtte 
> har hver sin 
> > pris knyttet til seg, og våre finansielle midler er ikke 
> uendelige. Vi 
> > lurer nå på om SRW kanskje ikke er nødvendig på dette 
> stadiet. Har en 
> > sterk følelse av at det er SRU som er mest utbredt, og at 
> dette kanskje er nok i første omgang. Stemmer det?
> > 
> > Ser også at Norzig/Tor Arne Dahl har draftet en norsk 
> SRU-profil. Bør 
> > vi kreve at den norske varianten støttes (er den eventuelt 
> klar til å 
> > tas i bruk?), eller er det nok å holde seg til basisprofilen?
> > 
> > Har dere oversikt over norske og nordiske SRU- og 
> SRW-tjenester? I så 
> > fall er vi svært interessert i å få dette.
> > 
> > Håper dere kan hjelpe oss med spørsmålene ovenfor, På forhånd takk!
> > 
> > Mvh
> > 
> > Oddrun Pauline Ohren
> > 
> > ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 
> > Norwegian Archive, Library and Museum Authority Postbox 8145 Dep
> > N-0033 Oslo
> > Tel: +47-23117551/+47-99699450
> > Fax:+47-23117501
> > _www.abm-utvikling.no_ <http://www.abm-utvikling.no/> 
> > oddrun.ohren at abm-utvikling.no <mailto:oddrun.ohren at abm-utvikling.no>
> > 
> > 
> 
> -- 
>   ___________________________________________________
>  ø                          ø
>  ø Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work) ø
>  ø ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM) ø
>  ø BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home) ø
>  ø NO-7491 Trondheim                 ø
>  ø N o r w a y         http://www.bibsys.no/ ø
>  ø___________________________________________________ø
> 
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list