NorZIG-profil for SRU, utkast 2

Ole Husby ole.husby at bibsys.no
Man 30. Apr 2007 15:07:27 CEST


Tor Arne,

Her kommer noen generelle kommentar, som ikke svarer på
alle detaljspørsmålene dine.

De angår det faktum at versjon 1.2 av SRU er "rundt hjørnet".
Jeg henviser til flg melding fra Ray Denenberg, utsendt på
zng-lista på fredag):

ø "SRU Draft Version 1.2 is ready for review, at
ø http://www.loc.gov:8081/standards/sru/.
ø
ø This is a test site. When 1.2 is official the SRU home page
ø URL will drop the ":8081". The site is not complete; there
ø are several stubs for pages to be developed.
ø
ø Please review in particular the specifications, and also the
ø style/look and feel."

Det ser ut til at versjon 1.2 vil vedlikeholdes av LC, mens den
neste versjon (2.0) skal overtas av OASIS.

Kommentarene er:

a. Vi bør nok relatere vår profil til versjon 1.2 av SRU.
  Kan du sjekke opp at alle lenker til SRU-standarden er
  i overenstemmelse med denne versjonen?

b. Du har utelatt NorZIG kontekstsett. Jeg synes det
  er fint hvis vi kan greie oss uten. Kan vi det?

c. Vi trenger vel en identifikator for bib-kontekstsettet.
  Får vi det snart? (Jeg ville tippet at det skal skje
  av LC som del av versjon 1.2).

Fint hvis du kan svare på disse spørsmålene før vi går
videre. Evt med mer hjelp fra Ray?

Ole


Tor Arne Dahl wrote:
> Jeg har laget et nytt utkast til NorZIG-profilen som dere finner på 
> <URL: http://home.hio.no/~torad/norzig/norzig_profile_draft2.html >.
> 
> I den nye versjonen har jeg tatt inn endringene vi kom fram til på møtet 
> i Larvik. Jeg har også valgt å benytte indekser og tilhørende 
> modifikatorer fra bib-kontekstsettet i stedet for å vedlikeholde et eget 
> NorZIG-kontekstsett.
> 
> Før jeg gikk i gang sendte jeg noen forespørsler til SRU-e-postlisten. 
> Dere finner diskusjonen i arkivet for mars på <URL: 
> http://listserv.loc.gov/cgi-bin/wa?A1=ind0703&L=zng > (tråden «Profiles 
> and context sets»). Her kom det fram at bib-kontekstsettet skal 
> formaliseres gjennom OASIS eller NISO, men det er ikke noen 
> framdriftsplan i dette arbeidet. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med 
> det. Vente, eller bruke indeksene som de er? Som dere ser, har ikke 
> bib-kontekstsettet fått en identifikator ennå.
> 
> Hvis vi lager vårt eget kontekstsett, kan vi registrere det ved å følge 
> oppskriften fra Ray Denenberg:
> 
> «Look at the authority table at: <URL: 
> http://www.loc.gov/standards/sru/infoURI.html>. Send me a note and we'll 
> assign you one (tentatively "14"), specify the organization name and 
> representative.
> 
> Then you can assign an info URI to your context set -- recommended-- or, 
> you can assign any URI you want that you have authority to assign, http 
> for example. (In the latter case you don't need to acquire an authority 
> string. However the info URI approach is recommended.) In any case, 
> once you have assigned the URI send me a note and we will list it in the 
> table at <URL: http://www.loc.gov/standards/sru/cql/index.html#context> 
> Til slutt noen ting jeg er usikker på i utkastet til profil:
> 
> - Jeg fant ingen presis indeks for Intellectual level. Noen forslag?
> 
> - bib-kontekstsettet bruker i utstrakt grad modifikatorer. Indekser der 
> modifikatorer er oppført kan brukes enten uten eller med den angitte. 
> Noen av verdiene for modifikatorene er oppgitt i dokumentet på 
> SRU-nettstedet (<URL: 
> http://www.loc.gov/standards/sru/cql-bibliographic-searching.html >). 
> Jeg har innført én ny: nb for bib.identifierAuthority. Denne 
> modifikatoren brukes sammen med indeksen dc.identifier, og verdien nb er 
> tenkt å svare til nummer i nasjonalbibliografien. Jeg er også usikker på 
> den gamle NorZIG-indeksen docid. Her har jeg valgt å bruke indeksen 
> dc.identifier med modifikatoren bib.identifierAuthority med verdien local.
> 
> - Jeg har kuttet helt ut alle «normalized»-indekser etter råd fra Ray 
> Denenberg. Har dette lenger noen betydning for SRU-søk?
> 
> 
> Tor
> 

-- 
  ___________________________________________________
  ø                          ø
  ø Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work) ø
  ø ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM) ø
  ø BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home) ø
  ø NO-7491 Trondheim                 ø
  ø N o r w a y         http://www.bibsys.no/ ø
  ø___________________________________________________ø
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list