Nytt Use-Attributt

Ole Husby ole.husby at bibsys.no
Man 23. Apr 2007 14:14:09 CEST


Hei,

Fra Svein Bjerken hos BIBSYS har jeg fått ønske om
et nytt USE-attributt for vår Z39.50-server:

  "Vi trenger et nytt USE-attributt for avgrensning på Samlingskode i
  BIBSYS biblioteksbase. I BIBSYSMARC er dette 096 $b. I NORMARC 850 $b.
  (også kalt Filialkode og Avdelingskode)"

Vi har sjekket BIB-1, og ikke funnet noe slikt USE-attributt
der. Mitt forslag er derfor at vi oppretter en ny verdi i
lista "Norske USE-attributter"
( http://www.norzig.no/profiles/USE_norsk.html ) :

  6306: Samlingskode / Collection Code

og at vi definerer denne via NORMARC 850 $b / MARC21 852 $b.

Når det gjelder verdiområdet må vi ha med en formulering ala:

  "Det finnes ingen global verdiliste for dette attributtet,
  slik at bruk forutsetter kjennskap til praksis hos den
  enkelte database".

            o o o

Dermed ber jeg om at kommentarer til dette forslaget
sendes ut på denne epostlista. Hvis jeg ikke har mottatt
noen innvendinger innen utløpet av denne uka (dvs 27. april)
anser jeg forslaget som vedtatt!

Ole

-- 
  ___________________________________________________
  ø                          ø
  ø Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work) ø
  ø ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM) ø
  ø BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home) ø
  ø NO-7491 Trondheim                 ø
  ø N o r w a y         http://www.bibsys.no/ ø
  ø___________________________________________________ø
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list