NorZIG Z39.50 Profile Version 2 Conformance statement

Ole Husby ole.husby at bibsys.no
Tir 27. Apr 2004 14:51:22 CEST


Hei,

så var jeg for rask på labben atter en gang. Glemte
pdf-versjonen, som kommer her.

Ole

-------- Original Message --------
Subject: NorZIG Z39.50 Profile Version 2 Conformance statement
Date: Tue, 27 Apr 2004 14:49:34 +0200
From: Ole Husby <ole.husby at bibsys.no>
To: NorZIG <norzig at bibsyst.no>


Hei,

På siste møte i NorZIG lovte jeg å sende ut et revidert
utkast til samsvarserklæringsdokument før påske.
Det greide jeg altså ikke å holde, men her følger vedlagt
(som word og pdf) et utkast. Kommentarer kan gjerne
formidles på denne lista, så skal jeg se om jeg kan sammenfatte
i en ny versjon. Send evt kommentarer før den 10. mai
takk!

Ole

-- 
  ___________________________________________________

  Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work)
  ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM)
  BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home)
  N-7491 Trondheim
  N o r w a y         http://www.bibsys.no/
-------------- neste del --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: NorZIG2-Conformance.pdf
Type: application/pdf
Size: 205484 bytes
Desc: ikke tilgjengelig
URL: <http://mail.bsint.no/pipermail/norzig/attachments/20040427/11ab76c0/attachment.pdf>


More information about the Norzig mailing list