Utkast til NorZIG-profil og -kontekstsett

Tor Arne Dahl Tor-Arne.Dahl at jbi.hio.no
Tor 18. Mar 2004 16:28:02 CET


Hei,

På NorZIG-møtet i mars var et av punktene på dagsorden «Om profilering 
av SRW/SRU». Vi ble enige om at jeg skulle tilpasse indekssett-utkastet 
som ble lagt fram på møtet, til endringene som har skjedd etter 
lansering av SRW/SRU versjon 1.1 i februar 2004.

Jeg har brukt Bath-profilen som mønster, og har endt opp med to dokumenter:
* En NorZIG-profil for SRW/SRU: <URL: 
http://bibin.hio.no/vu/norzig/norzig_profile.html >
* Et NorZIG-kontekstsett for SRW/SRU: <URL: 
http://bibin.hio.no/vu/norzig/norzig_context_set.html >

Jeg har angitt noen identifikator-URLer (http) i de to dokumentene som 
ikke finnes per i dag. Disse bør antakelig endres når vi blir enige om 
innholdet. Jeg mener at disse URLene bør peke til endelige versjoner av 
henholdsvis profil- og kontekstsett-dokumentet.

Det vil være fint om kommentarer blir sendt til listen.


Tor

-- 
Tor Arne Dahl
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list