Bruk av ustandard portnumre

Torkel Hasle torkel at bibsyst.no
Tor 14. Des 2000 15:40:49 CET


Ole Husby wrote:

> Hei,
>
> jeg er enig med Torkel Hasle - i prinsippet.
> I det minste når jeg har NorZIG-hatten på.
> BIBSYS' problem er at vi nå har kjørt på samme adresse
> i så mange år at et skifte i seg sjøl er ugreit.
> Fordi det ikke finnes noen grei måte å informere
> brukerne om endringer (i motsetning til http hvor
> det bare er å legge igjen en lenke).
>

Mange IP-servere  (brannvegger) kan mappe et portnummer til et annet (port
forwarding).  Dere kan jo videresende anrop på port 2100 til port 210.  Man flytter
tjenesten til standard portnummer, og mapper fra det gamle til det nye.

Jeg mener det er muig å få til også når det gjelder ip-adresser.

Informasjon om endringer kan evt sendes ut på blbioteknett-listen, i tillegg til
denne listen.

>
> Men vi skal tenke gjennom saken en gang til!
>
> Forøvrig mener jeg det framgår av våre websider
> at vi bruker port 2100.
>

Jeg fant det ikke, men jeg lette kanskje ikke godt nok.

Torkel Hasle
-------------- neste del --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: torkel.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 321 bytes
Desc: Card for Torkel Hasle
URL: <http://mail.bsint.no/pipermail/norzig/attachments/20001214/22f52d71/attachment.vcf>


More information about the Norzig mailing list