FW: Bruk av ustandard portnumre

Tom Andre Øverland tom.andre.overland at mikromarc.no
Tor 14. Des 2000 14:54:07 CET


Hei,

Jeg er også i utgangspunktet enig med Torkel Hasle, men Mikromarc
z-serverene det refereres til er kun testservere. Derfor har de spesielle
portnummere. Disse kommer til å forbli slik (innarbeidet, mange
avhengigheter osv.). I tillegg har alle Mikromarc z-hotell-servere
spesielle portnummere. (Men) her skal vi tenke litt videre. Uansett
z-hotell-serverene er ikke (ordentlig) operative ennå. Mikromarc-kunder med
egen z-server kan / bør selvfølgelig følge z3950.<bibliotek>.no:210, men
dette blir det opp til hvert enkelt bibliotek å avgjøre. Portnr. 210 er
forresten standard-verdi ved oppsett av Mikromarc Z39.50 Server. 

(Ellers) Mikromarc og Z39.50-lenker:
Generell info: http://www.mikromarc.no/z3950/default.asp 
z-testservere: http://www.mikromarc.no/z3950/testservers-nor.asp. 
z-testportal: http://skram.mikromarc.no/z-test/index.html (web-interface mot
bla. z-testserverene over). 

Mvh for
Norsk Systemutvikling AS
Tom André Øverland

Telefon: 23 12 21 00 (sentralbord)
E-post: tom.andre.overland at mikromarc.no

> -----Original Message-----
> From:	Ole Husby ÆSMTP:ole.husby at bibsys.noÅ
> Sent:	14. desember 2000 14:00
> To:	Torkel Hasle
> Cc:	norzig at bibsyst.no
> Subject:	Re: Bruk av ustandard portnumre
> 
> 
> Hei,
> 
> jeg er enig med Torkel Hasle - i prinsippet.
> I det minste når jeg har NorZIG-hatten på.
> BIBSYS' problem er at vi nå har kjørt på samme adresse
> i så mange år at et skifte i seg sjøl er ugreit.
> Fordi det ikke finnes noen grei måte å informere
> brukerne om endringer (i motsetning til http hvor
> det bare er å legge igjen en lenke).
> 
> Men vi skal tenke gjennom saken en gang til!
> 
> Forøvrig mener jeg det framgår av våre websider
> at vi bruker port 2100.
> 
> Jeg har rettet opp feil lenke til Mikromarc.
> 
> Ole
> 
> Torkel Hasle wrote:
> > 
> > Standard TCP portnummer for Z.3950 er 210. Det viser seg at flere
> aktører
> > bruker andre portnumre enn dette ved oppsett av sine servere:
> > 
> >  Bibsys        port   2100 (fremgår ikke av websiden)
> >  Nasj.biblioteket       2100
> >  Bibliofil              210  (standard)
> >  Micromarc:           2101, 2102, 2103, 2104, 2105
> (forskjellige
> > bibliotek)
> >  Aleph:               210, 9909, 9999 + endel andre
> numre som
> >                       ikke fremgår opplistingen på
> > web-siden deres.)
> > 
> > I og med at det finnes et standard portnummer, bør det brukes. Mange
> klienter
> > befinner seg bak brannvegger, som er konfigurert med ulike former for
> filtrering
> > 
> > av utgående trafikk. Det blir et svare strev å holde greie på dette, og
> > omkonfigurere brannveggen hver gang det dukker opp en ny server.
> > 
> > Dessuten: det bør være et minstekrav at maskinene navngis, og ikke
> opererer kun
> > 
> > med ip-nummer. Navnet bør fortrinnsvis være z3950.<XXXX>.folkebibl.no
> evt.
> > z3950.<XXXXX>.no
> > 
> > Hvis flere blbliotek kan søkes fra samme server (Micromarc, Aleph), bør
> de få
> > forskjellige navn (ip-aliaser), istedetfor å gi dem samme ip-adresse og
> > forskjellig portnummer.
> > 
> > Hilsen
> > Torkel Hasle
> > Bibliotek-Systemer As
> > 
> > PS. Linken til Micromarcs z3950-informasjon fra www.bibsys.no/norzig er
> feil.
> 
> -- 
>  ___________________________________________________
> 
>   Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work)
>   ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM)
>   BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home)
>   N-7491 Trondheim
>   N o r w a y         http://www.bibsys.no/
> -
> !-------------------------------------------------------------------------
> ----!
> ! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/
> !
> !-------------------------------------------------------------------------
> ----!
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list