Bruk av ustandard portnumre

Ole Husby ole.husby at bibsys.no
Tor 14. Des 2000 14:00:25 CET


Hei,

jeg er enig med Torkel Hasle - i prinsippet.
I det minste når jeg har NorZIG-hatten på.
BIBSYS' problem er at vi nå har kjørt på samme adresse
i så mange år at et skifte i seg sjøl er ugreit.
Fordi det ikke finnes noen grei måte å informere
brukerne om endringer (i motsetning til http hvor
det bare er å legge igjen en lenke).

Men vi skal tenke gjennom saken en gang til!

Forøvrig mener jeg det framgår av våre websider
at vi bruker port 2100.

Jeg har rettet opp feil lenke til Mikromarc.

Ole

Torkel Hasle wrote:
> 
> Standard TCP portnummer for Z.3950 er 210. Det viser seg at flere aktører
> bruker andre portnumre enn dette ved oppsett av sine servere:
> 
>  Bibsys        port   2100 (fremgår ikke av websiden)
>  Nasj.biblioteket       2100
>  Bibliofil              210  (standard)
>  Micromarc:           2101, 2102, 2103, 2104, 2105 (forskjellige
> bibliotek)
>  Aleph:               210, 9909, 9999 + endel andre numre som
>                       ikke fremgår opplistingen på
> web-siden deres.)
> 
> I og med at det finnes et standard portnummer, bør det brukes. Mange klienter
> befinner seg bak brannvegger, som er konfigurert med ulike former for filtrering
> 
> av utgående trafikk. Det blir et svare strev å holde greie på dette, og
> omkonfigurere brannveggen hver gang det dukker opp en ny server.
> 
> Dessuten: det bør være et minstekrav at maskinene navngis, og ikke opererer kun
> 
> med ip-nummer. Navnet bør fortrinnsvis være z3950.<XXXX>.folkebibl.no evt.
> z3950.<XXXXX>.no
> 
> Hvis flere blbliotek kan søkes fra samme server (Micromarc, Aleph), bør de få
> forskjellige navn (ip-aliaser), istedetfor å gi dem samme ip-adresse og
> forskjellig portnummer.
> 
> Hilsen
> Torkel Hasle
> Bibliotek-Systemer As
> 
> PS. Linken til Micromarcs z3950-informasjon fra www.bibsys.no/norzig er feil.

-- 
  ___________________________________________________

  Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work)
  ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM)
  BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home)
  N-7491 Trondheim
  N o r w a y         http://www.bibsys.no/
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list