Bruk av ustandard portnumre

Torkel Hasle torkel at bibsyst.no
Tor 14. Des 2000 13:32:56 CET


Standard TCP portnummer for Z.3950 er 210. Det viser seg at flere aktører
bruker andre portnumre enn dette ved oppsett av sine servere:

  Bibsys        port   2100 (fremgår ikke av websiden)
  Nasj.biblioteket       2100
  Bibliofil              210  (standard)
  Micromarc:           2101, 2102, 2103, 2104, 2105 (forskjellige
bibliotek)
  Aleph:               210, 9909, 9999 + endel andre numre som
                      ikke fremgår opplistingen på
web-siden deres.)

I og med at det finnes et standard portnummer, bør det brukes. Mange klienter
befinner seg bak brannvegger, som er konfigurert med ulike former for filtrering

av utgående trafikk. Det blir et svare strev å holde greie på dette, og
omkonfigurere brannveggen hver gang det dukker opp en ny server.

Dessuten: det bør være et minstekrav at maskinene navngis, og ikke opererer kun

med ip-nummer. Navnet bør fortrinnsvis være z3950.<XXXX>.folkebibl.no evt.
z3950.<XXXXX>.no

Hvis flere blbliotek kan søkes fra samme server (Micromarc, Aleph), bør de få
forskjellige navn (ip-aliaser), istedetfor å gi dem samme ip-adresse og
forskjellig portnummer.

Hilsen
Torkel Hasle
Bibliotek-Systemer As

PS. Linken til Micromarcs z3950-informasjon fra www.bibsys.no/norzig er feil.
-------------- neste del --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: torkel.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 321 bytes
Desc: Card for Torkel Hasle
URL: <http://mail.bsint.no/pipermail/norzig/attachments/20001214/99c9a7ee/attachment.vcf>


More information about the Norzig mailing list