ISO ILL via Z39.50 Item Order

Ole Husby ole.husby at bibsys.no
Tir 19. Sep 2000 11:24:30 CEST


Hei,

På møtet i ONE-2-prosjektet her i Trondheim i forrige uke
kom det fram nye signaler om bruken av ISO ILL. Vi har i 
prosjektet hatt en omfattende diskusjon om hvilken
transport-mekanisme som skal brukes for ILL-meldinger:

a. Email
b. Direkte TCP/IP (en egen protokoll)
c. Z39.50 Item Order

Flertallet av deltakerne (deriblant NB og BIBSYS) har
støttet alternativ a, bl.a. fordi det er foreskrevet
i IPIG-profilen, som er det mest autorative dokumentet
som finnes. Det betyr at vi vektlegger interoperabilitet
ikke bare innen ONE-2-prosjektet, men også utad, bl.a.
med British Library og amerikanske systemer.

Samtidig har et mindretall argumentert kraftig for 
alternativ c (først og fremst Danmark og Italia).

Nå viser det seg at flere av "a-supporterne" (spesielt
Sverige og Finland) har problemer med å få til støtte
for a i sine systemer med det første, så vinden blåser
i retning av c. BIBSYS og NB har ikke sagt åpent at
vi vil ombestemme oss, men vi bør i det minste innad
tenke pragmatisk, for eksempel er vel den internordiske
tjenesten viktigere enn det meste andre.

Jeg kunne tenke meg tilbakemeldinger fra andre NorZIG-
medlemmer om dette, og i første omgang bare et helt
enkelt teknisk spørsmål til de som har en Z39.50 klient eller
server: Vil det være aktuelt / kurant å ta i bruk tjenesten Item
Order i Z39.50?

I denne omgangen er det ikke nødvendig å tenke så mye på
hvordan ILL-meldingene skal se ut, bare om selve
transportprosessen:

. Implementasjon av Item Order
. Transportere ILL-meldinger fra Z39.50-serveren (i en eller
 annen form) til fjernlånsystemet (gjelder servere)

Som et apropos så jobbes det også i andre fora (ikke NorZIG, men
stort sett de samme institusjonene) med andre måter for
å transportere bestillinger mellom systemene: En "enkel http-basert
ILL-protokoll" som ikke er bygd på ISO ILL.

Men altså, i denne sammenhengen er jeg interessert i Z39.50
som transportprotokoll.

Ole

-- 
  ___________________________________________________

  Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work)
  ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM)
  BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home)
  N-7491 Trondheim
  N o r w a y         http://www.bibsys.no/
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list