Avlysing av NorZIG-møtet den 20. september

Ole Husby ole.husby at bibsys.no
Tor 7. Sep 2000 16:37:51 CEST


Hei,

Hermed foreslår jeg å avlyse det NorZIG-møtet som var
planlagt til 20. september.

Det har flere årsaker, bl.a. kan jeg vel ikke unnslå at jeg
sjøl ikke har tatt meg tid til skikkelig forberedelse.

Men dessuten er det lite nytt å meddele fra de
prosjektene som vi gjerne vil samordne oss med, nemlig
SVUC og ONE-2.

Jeg foreslår altså ikke utsetting, men avlysing. 
Dvs at neste møte blir i mars 2001 etter den halvårs-
turnusen vi har kommet inn i.

Jeg har diskutert dette med Mimmi Gulliksen på
Biblioteksentralen, og de er villige til å arrangere 
neste møte. Vi har foreløpig satt opp onsdag den 14. mars
2001 som møtedato.
 _____________________________________________________

 Vennligst send meg kommentarer snart hvis dere har
 innvendinger til avlysingen eller den nye datoen!
 _____________________________________________________

Forøvrig har det nå vært arrangert en rekke med de
såkalte "møter mellom systemleverandørene". Temaet på
disse møtene har ofte hatt relevans til NorZIG, men
ikke på "protokollnivå". Det er viktig at vi holder
disse to rollene fra hverandre, slik at NorZIG
fortsatt fokuserer på de tekniske aspektene, mens 
politikken overlates til de andre møtene.

Et nytt "møte mellom systemleverandørene" planlegges i
nærmeste framtid. Dette koordineres av Rune Brandshaug,
BIBSYS. (Møtet blir sannsynligvis ikke den 20 sept.)

Beklager at dette kom så seint!

Ole

-- 
  ___________________________________________________

  Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work)
  ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM)
  BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home)
  N-7491 Trondheim
  N o r w a y         http://www.bibsys.no/
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list