Re: Særnorske attributter

Liv Aasa Holm Liv.A.Holm at jbi.hioslo.no
Tir 16. Mai 2000 10:04:05 CEST


Jeg kan heller ikke se at det er mye som mangler i bib-1. Som det er 
blitt nevnr kan det være spesifisering av enkelte emneordslister. Og 
hva med klassifikasjonssystemer? Er de godt nok dekket? Dette burde 
vel forelegges dem som arbeider med emneindeksering/klassifikasjon 
(praksis eller undervisning) slik at vi vet hvilke lister/systemer 
som er i bruk og som det dermed er et behov for å kunne identifisere 
i et søk.

Jeg kan spørre litt her på huset.

Liv
> Date:     Mon, 15 May 2000 15:04:58 +0200
> From:     "Ole Husby" <ole.husby at bibsys.no>
> To:      NorZIG <norzig at bibsyst.no>
> Subject:    Særnorske attributter

> 
> Hei,
> 
> Minner om denne forespørselen. Fint om dere kan svare
> i løpet av denne uka. 
> 
> Og hvis dere ikke føler behove for å forelå noen slike
> attributter, vil jeg gjerne ha beskjed om det også!!!
> 
> Ole
> 
> 
> -------- Original Message --------
> Subject: Behov for særnorske attributter?
> Date: Wed, 10 May 2000 09:42:58 +0200
> From: Ole Husby <ole.husby at bibsys.no>
> To: NorZIG <norzig at bibsyst.no>
> 
> Hei alle sammen,
> 
> I SVUC-prosjektet legges det opp til en kartlegging av
> nasjonale tillegg til attributtene i BIB-1. Både Finland
> og Danmark har laget sine nasjonale attributtsett (FIN-1 og
> DAN-1). Se f.eks. kapittel 9.2 i
> 
>  http://www.bs.dk/danzig/profil.htm
> 
> Tanken i SVUC er at man innen Norden kan søke på disse nasjonale
> attributtene. Bruk av andre attributtsett enn BIB-1 er neppe
> en god ide (bortsett fra på nasjonalt nivå), derfor er
> ideen å komme fram til en samordnet bruk av 6000-gruppen
> i BIB-1, som er avsatt til lokale verdier som ikke trengs å
> registreres hos Z39.50 maintenance agency. (Vi snakker hele
> tida om USE-attributter).
> 
> Min personlige mening er at vi i Norge har et lite behov for
> nasjonale tillegg, og jeg liker ikke tanken på å etablere noe
> NOR-1. Men vi kan lage vår nasjonale liste, og få den inn
> i 6000-gruppen i BIB-1, det kan tjene både norske og nordiske
> interesser. Kanskje først og fremst norske.
> 
> Hermed inviterer jeg alle til å komme med forslag til norske
> nasjonale USE-attributter som kan inngå i ei slik liste.
> Personlig liker jeg veldig lite hva danskene har gjort, nemlig
> å legge til generelle attributter som mangler i BIB-1, men som ikke
> er særdanske. Det bør finnes andre måter å foreta slike utvidelser
> på.
> 
> Dere må sjølsagt også komme med generelle meninger om dette,
> det kan vel tenkes noen er uenig i mine synspunkter.
> 
> 
> I alle fall, jeg har sjøl forslag til to USE-attributter som bør
> inngå i ei norsk liste:
> 
>  HUMORD (Emneord i humanistiske fag)
>  NTUB (Emneord i tekniske fag)
> 
> Ole
> 
> -- 
>  ___________________________________________________
> 
>   Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work)
>   ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM)
>   BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home)
>   N-7491 Trondheim
>   N o r w a y         http://www.bibsys.no/
> -
> !-----------------------------------------------------------------------------!
> ! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
> !-----------------------------------------------------------------------------!
> 
> 
Liv A. Holm
JBI - Oslo College
Pilestredet 52, 0167 Oslo, Norway
tel.: +47-22-45-27-77; fax.:+47-22-45-26-05
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list