Behov for særnorske attributter?

Ole Husby ole.husby at bibsys.no
Ons 10. Mai 2000 09:42:58 CEST


Hei alle sammen,

I SVUC-prosjektet legges det opp til en kartlegging av
nasjonale tillegg til attributtene i BIB-1. Både Finland
og Danmark har laget sine nasjonale attributtsett (FIN-1 og
DAN-1). Se f.eks. kapittel 9.2 i

 http://www.bs.dk/danzig/profil.htm

Tanken i SVUC er at man innen Norden kan søke på disse nasjonale
attributtene. Bruk av andre attributtsett enn BIB-1 er neppe
en god ide (bortsett fra på nasjonalt nivå), derfor er
ideen å komme fram til en samordnet bruk av 6000-gruppen
i BIB-1, som er avsatt til lokale verdier som ikke trengs å
registreres hos Z39.50 maintenance agency. (Vi snakker hele
tida om USE-attributter).

Min personlige mening er at vi i Norge har et lite behov for
nasjonale tillegg, og jeg liker ikke tanken på å etablere noe
NOR-1. Men vi kan lage vår nasjonale liste, og få den inn
i 6000-gruppen i BIB-1, det kan tjene både norske og nordiske
interesser. Kanskje først og fremst norske.

Hermed inviterer jeg alle til å komme med forslag til norske
nasjonale USE-attributter som kan inngå i ei slik liste.
Personlig liker jeg veldig lite hva danskene har gjort, nemlig
å legge til generelle attributter som mangler i BIB-1, men som ikke
er særdanske. Det bør finnes andre måter å foreta slike utvidelser
på.

Dere må sjølsagt også komme med generelle meninger om dette,
det kan vel tenkes noen er uenig i mine synspunkter.


I alle fall, jeg har sjøl forslag til to USE-attributter som bør
inngå i ei norsk liste:

 HUMORD (Emneord i humanistiske fag)
 NTUB (Emneord i tekniske fag)

Ole

-- 
  ___________________________________________________

  Ole Husby      phone: +47 73 59 29 59 (work)
  ole.husby at bibsys.no    +47 91 17 40 86 (GSM)
  BIBSYS           +47 72 87 16 99 (home)
  N-7491 Trondheim
  N o r w a y         http://www.bibsys.no/
-
!-----------------------------------------------------------------------------!
! NorZIG, arkivert på http://www.bibsyst.no/norzig/           !
!-----------------------------------------------------------------------------!More information about the Norzig mailing list